Mora har besök av ett statsråd . Han står och talar till folket enligt partitidningen  Dala-Demokratens reportagebild. Men undertecknat hör inte vad han gör sina utlägg om. Ord som inte hör hemma på en ruschig gågata.. Men de närmast sörjande är införstådda och delaktiga. Vad än han säger. Förbi skyndar de som ska utgöra väljarna i höstens val.. Helt ointresserade eller en skyndsam nyfikenhet. Tid och engagemang finns inte.

När servicepersonalen lämnar en grind öppen på det här sättetär man inte medveten om att man lämnar en riskfälla för de lekande barnen i området. Här klämmer med lätthet barnan av sig fingrarna. Har bara ett barnhanden och fingrarna i vägen och ett annat stänger grinden i samma ögonblick är det  gjort på ett ögonblick. Många har konstaterat att man klippt av nycklar på sin nyckelknippa om man gjort på fel sätt.
  © Leif Rehnvall  
 Aug 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31