Om man kluddar får man vara med att betala saneringen. I framtiden blir det dyrt för alla och även de som gör olagliga Grafittimålningar. Men vem berättar?
 Aug 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
 © Leif Rehnvall