My EU-invest for the farmer, he takes the rewards!
Oct
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
 © Leif Rehnvall 
 

Orsabo - svensk - dina och mina pengar används för att investera åt bonden skogsbrukaren. Är det rättvist?