Master, taking two parking places with one car! Inte länge sen fasaden repareades - nu dränerar vi. Ett måste för att skadorna inte ska bli för stora.

Samvaro var det tänkt som, men inte genomtänkt. Nya grannar som inteäter fläsk och inte förstår språket står utanför. Men det märkliga är att så många andra gör det också! GRILLFEST! Förstår den nyinflyttade Somaliern vad det här är tänkt som??? 147 i sänka och 38,4 inte undra på att jag är slut och ont gör det!
   © Leif Rehnvall 
 Aug 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31