Uppmaning som inte går hem! OrsaBostäder anmanar hyresgästerna  att slänga plastflaskor i återvinningen. Men de ställs framför anmaningen istället.

Ligger mormor där inne? Kan man gå in?
Mormor har svårt att sitta och jag har svårt att vara still.
 Aug 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
 © Leif Rehnvall